SU ARITMA SİSTEMLERİ

Su arıtma sistemi
Su arıtma sistemi suyun niteliklerine göre karar verilip uygun su arıtma cihazlarından kombinasyon kurulumudur. Su arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel olmak üzere ihtiyaca göre farklılıklar göstermektedir. Su arıtma sistemi kurmak için ilk yapılması gereken iş hangi kalitedeki suya ihtiyacın olduğunun belirlenmesidir. Önce ihtiyacımız olan suyu çok iyi bilmeliyiz ki gereksiz ve masraflı yatırımlardan uzak durabilelim. İhtiyacımız tespit edildikten sonra bölgedeki suyun detaylı bir analizini yaptırmak gerekir. Mümkünse geçmişe dönelik 3-6 aylık periyotlarla bölgedeki su kalitesinin değişimi gözlenmelidir. Yeraltı suları mevsimsel ve tahmin edilmeyen yüzeysel kirliliklerden dolayı kalite farklılıkları gösterebilmektedir. Suda herhangibir olumsuz durum varsa ve bizim ihtiyacımız bu olumsuz durumu ne kadar tolere edebiliyor bunları bilerekten uygun su arıtma cihazlarının seçimi yapılmalıdır.İhtiyaçlarımız doğrultusunda kullanacağımız su arıtma teknikleri de farklılık gösterebilmektedir. Bir diğer önemli olan husus ihtiyacımız olan su kapasitesi (debi)dir. Mevcut kaynaklar ihtiyacımız olan debiyi karşılayamayabilir. Bu durumda ileri arıtma teknikleri kullanılarak atıksuyun tekrar geri kazanımı yani atıksudan temiz su elde etme düşünülebilir. Bütün bunların ışığında sistem analizi, fizibilite, maliyet analizi çıkartılarak ihtiyaç doğrultusundaki uygun su arıtma cihazının seçimi yapılmalıdır. Su arıtma sistemlerinin kurulumu uzmanlık gerektirir, yeterli ehliyeti olmayan kişilerce kurulmuş sistemler doğru tasarlanmamışsa fayda yerine zarar getirecektir.

Su arıtma sistemlerini oluşturan cihazlar kombine bir şekilde ve belli bir sıraya göre hareket etmesi gerekir. Örneğin temiz su eldesi için kullanılacak bir sistemde su sertliği yüksek diye su yumuşatma sistemini en başa koymak hatalı bir tutumdur. Sudaki olası demir mangan varlığı reçinelere zarar verecek bir süre sonra reçinin ömrünü erkenden doldurmasına ve iş yapamamasına neden olacaktır. Su önce uygun filtrasyon tekniği ile kaba partiküllerden arındırılmalı, mikrobiyolojik kirliliklerin giderilmesi için klorlanmalı, demir mangan filtreleri vasıtasıyla su içerisindeki fe ve mn iyonları alınmalı, aktif karbondan geçtikten sonra su yumuşatma tekniği uygulanmalıdır. Çok sık karşılaşılan diğer bir husus da reçineden sonra aktif karbon kullanımıdır. Aktif karbon prosesi reçineli sistemlerde önce uygulanmalıdır. Aktif karbon klor giderimi yapmaktadır, reçineler ise klora karşı hassasiyet gösterir, yapısını bozar işlevini yerine getiremez. Su arıtma sistemlerini oluşturan su arıtma cihazlarının doğru sırada uygulanması sistemin verimliliği ve ömrü açısından çok önemlidir.

Son yıllarda oldukça popüler olan su arıtma sistemlerinden ters osmoz sistemleri de ön arıtma gerektirir. Suyun ön şartlandırılması ters osmoz sistemlerinin kullanım ömrü açısından çok önemlidir. Ters osmoz sistemleri oldukça küçük gözeneklere sahiptir. Bu gözenekler su içerisindeki yabancı maddeler vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde tıkanabilir ya da membran dediğimiz hassas yapı bu yabancı maddelerden zarar görerek kirli suyun sisteme karışmasına neden olabilir. Su içerisinde kalsiyum, magnezyum, silis gibi hızla kristalleşebilen maddeler bulunur. Bu maddeler membran yüzeyinde de kristalleşerek membran gözeneklerini tıkar. Bunların engellenmesi için antiskalant dediğimiz kristalleşmeyi önleyici sıvı dozajı yapılır. Kaba partiküllerin önlenmesi için mikrofiltrasyon şarttır. Son zamanlarda ultrafiltrasyon tekniği de oldukça populer olmuş fiyatların ucuzlamasıyla birlikte yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Toplam çözünmüş katı madde oranı çok yüksekse aktif karbon, demir mangan giderimi, su yumuşatma gibi tekniklerle TDS oranı düşürülmelidir. Ters osmoz içeren bir su arıtma sisteminin verimi ön şartlandırmaya bağlıdır.