skip to Main Content

Su Arıtma Nedir?

İçme, evsel veya endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için kullanılan suların ve çevreye bırakılması zararlı olan atık suların, çeşitli proseslerden geçirilerek kirletici parametrelerinden arındırılmasına ve temizlenmesine “Su Arıtma” denir.

Su Yumuşatma Nedir?

Su yumuşatma cihazları, iyon değişimi prensibine göre çalışarak sudaki sertliğe neden olan Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) iyonlarını gideren  komple ünitelerdir.

Endüstriyel Su Nedir?

Kuyu suyu, göl, dere suyu ve deniz suyu saflaştırma, su şartlandırma, yumuşatma, hassas filtrasyon, dezenfeksiyon, atık su geri kazanımı ile endüstride kullanılan suların analizlerini yaparak, istenilen suyun üretilmesidir.

Back To Top